مشاوره رایگان     ۰۷۱۳۲۲۶۲۸۲۲ – ۰۹۴۲۶۰۰۱۱۲۱

کوتاه ترین مسیر ممکن برای مکالمه انگلیسی

بسته خودآموز مکالمه انگلیسی ETPPACK ، سریع ترین راه برای آموختن زبان های خارجی و به ویژه انگلیسی است و در کوتاه ترین مسیر ممکن زمینه مکالمه را فراهم می کند.

مهمترین دلیل سرعت یادگیری مکالمه انگلیسی در این سیستم، به زیربنای آموزش برمی گردد. در واقع، سیستم ETP بر محور اشتراکات زبانی و انسانی بنا شده و به همین دلیل، در نقطه آغاز آموزش حدود 50 درصد از مسیر برای زبان آموز طی شده است.

برای توضیح این مساله ذکر مثالی می تواند موثر باشد. برای مثال، دونده ای را در نظر بگیرید که در یک مسابقه ی دوی استقامت که حدود 1000 متر طول  مسیر آن است، از فاصله ای بیش از 500 متر جلوتر مسابقه را آغاز کند.

این مساله یقینا اعتماد به نفس بیشتری نسبت به دونده های دیگر(که از خط آغاز دویدن را شروع می کنند) به فرد می دهد، ضمن اینکه این دونده اطلاعات مربوط به موانع دورهای مختلف مسیر را می داند.

یقینا امتیازات یا برگ برنده های اشاره شده باعث پیروزی این دونده خواهد شد. با توجه به شرایط ، حتی اگر دونده ای که از میانه مسیر کار را آغاز می کند به نسبت دونده های اول خط ، آماتور هم باشد باز هم مسیر را زودتر از دونده های حرفه ای به پایان می رساند.

این مثال تا حدودی مبین امتیازات و ویژگی های مثبت و منحصر به فرد روش آموزش ETP نسبت به اغلب روش های تدریس زبان است.

از سوی دیگر، نباید فراموش کنیم که گاهی ناشناختگی و نامتعارف بودن مسیر، ممکن است باعث عدم ارتباط مطلوب زبان آموز در امر آموزش شود و در مواردی، وی را از ادامه مسیر بازدارد.

بنابراین مسیر آموزش سیستم ETP که بر محور زبان مادری یا فارسی بنا شده احساس همدلی و همزاد پنداری بیشتری برای زبان آموز ایجاد می کند و از سوی دیگر، فارسی خوان بودن دو کتاب اول این مجموعه یعنی آموزش از راست به چپ نیز مزید برعلت شده و زبان بیگانه را به دیگر علومی که در کشور تدریس می شود، شبیه می سازد تا متعارف و سهل الوصول به نظر برسد، که یقینا هم این روش به نسبت دیگر روش های تدریس، راه ساده تر و به صرفه تری است.

باید توجه داشت که گاهی مسافران و مهاجران ایرانی برای سفرهای تفریحی و یا کاری خود مجبورند به بخشی از زبان که مربوط به حرفه ی خودشان است، مسلط شوند. اما اغلب روش های تدریس انگلیسی در کشور از صفر تا صد است. یعنی تا مراحل پایانی ممکن است فرد به نیازهای تخصصی خود در حوزه زبان نرسد. اما شرایط سیستم آموزشی ETP کاملا متفاوت است.

این سیستم پس از انتقال اطلاعات یا داده های عام و مبنی بر اشتراکات زبانی و انسانی برای تسلط نسبی زبان آموز(که در پروسه ی زمانی کوتاهی صورت می گیرد)، طی یک جریان هدفمند می تواند زمینه ی آموزش هر فرد را در بخش تخصصی مورد نظر خود فراهم کند.

با توجه به سهولت آموزش در سیستم ETP، مکانیزم خود محوری یا خود استادی می تواند به عنوان جریانی مکمل برای دستیابی زبان آموز به حیطه ی زبانی مورد نظرش باشد و در نهایت در کوتاه ترین زمان ممکن هدف فرد از آموزش زبان انگلیسی را تامین کند.

همانطوری که در مقدمه ی این کتاب تصریح شده، ETP زبان آموزی ضرب در زمان کوتاه منهای استرس است و مهمترین آسیب هایی که حوزه زبان با آن رو به رو شده هم به پایین بودن سطح این دو مولفه در اغلب روش ها برمی گردد، به شکلی که طولانی بودن دوره ها و استرس ناشی از ناآگاهی را می توان مهمترین عوامل شکست این حوزه دانست.