مشاوره رایگان     ۰۷۱۳۲۲۶۲۸۲۲ – ۰۹۴۲۶۰۰۱۱۲۱

چرا انگلیسی از طریق فارسی؟

(قسمت سوم)

به نام خدا

سلام دوستان.

سومین ویژگی استفاده از زیان فارسی در یادگیری زبان انگلیسی این است که مدت زمان آموزش و یادگیری بسیار کوتاه تر از روش های دیگر است.

در این سیستم اعتقاد بر این است که با دانستن زبان مادری، شما بیش از نیمی از راه زبان آموزی را طی کرده اید. بنابراین مطالب مورد نیاز، با تکنیک های ویژه این سیستم آموزش داده می شود و خیلی زود زبان آموز به آن بسندگی زبانی می رسد و مابقی کار را بصورت خودخوانی ادامه می دهد، به جای اینکه در کلاس ها بنشیند و وقت خود را تلف کند و هزینه بیشتر هم صرف کند.