مشاوره رایگان     ۰۷۱۳۲۲۶۲۸۲۲ – ۰۹۴۲۶۰۰۱۱۲۱

پروفسور لطف الله یارمحمدی

لطف‌الله یارمحمدی (متولد ۱ مرداد ۱۳۱۲، فراهان) زبان‌شناس برجسته ایرانی، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز و عضو پیوسته فرهنگستان علوم.

اخذ درجه لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشسرای عالی ۱۳۳۷

اخذ درجه فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ایندیانا آمریكا ۱۳۳۹

اخذ درجه دكتری زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه ایندیانا آمریكا ۱۳۴۳

– بنیانگذار دوره كارشناسی ارشد آموزش زبان در ایران.

– تدریس در دانشگاه ایالتی نبراسكا آمریكا به عنوان استادیار

– تدریس در دانشگاه های شیراز، ایندیانا آمریكا، ایلینوی لندن و كشمیر هند.

طراح نظام آموزشی زبان انگلیسی برای رشته های مختلف به صورت فشرده و غیر فشرده.

– ایجاد برنامه های ویژه در زبان انگلیسی سیستم آموزشی دانشگاه شیراز.

– راه اندازی برنامه نویسی و برنامه ریزی و ارزشیابی برنامه های دانشگاه های الزهرا، بلوچستان، آزاد سابق، مدرسه عالی پارس، مدرسه عالی ترجمه، دانشگاه مشهد، كرمان (به صورت كارشناس مشاور و ناظر)

– عضو هیأت مؤسسان انجمن استادان زبان و ادبیات انگلیسی.

– رئیس هیأت مدیره انجمن استادان زبان و ادبیات انگلیسی.

آثار:

«ارتباطات از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی»، لطف الله یارمحمدی، تهران: هرمس
«مبانی زبان‌شناسی: درس‌نامه دوره کاردانی و کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی»، لطف الله یارمحمدی، کوروش صفوی، احمد سمیعی، تهران: انتشارات مدرسه، ۱۳۸۷
Basic Persian for speakers of other languages، لطف الله یارمحمدی، فیروز صدیقی، شیراز: انتشارات نوید شیراز، ۱۳۸۵
«گفتمان‌شناسی رایج و انتقادی»، لطف الله یارمحمدی، تهران: انتشارات هرمس، ۱۳۸۳
«تجزیه و تحلیل مقابله‌ای صوتی زبان انگلیسی و فارسی: درسنامه‌ای در بررسی صوت‌شناسی کاربردی»، لطف الله یارمحمدی، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز، ۱۳۸۳
«فرهنگنامه موضوعی توصیفی علوم انسانی، گفتمان شناسی، جامعه شناسی زبان، روان شناسی و عصب شناسی زبان»، لطف الله یارمحمدی، رضا نیلی پور، تهران: انتشارات فرزانه مهر، ۱۳۸۲
پژوهشی در صوت‌شناسی فارسی جدید: آهنگ و ویژگیهای وابسته، جلیل توحیدی، لطف الله یارمحمدی (مترجم)، محمدرضا پرهیزگار (مترجم)، تهران: سمت، ۱۳۹۰
بررسی مقابله‌ای ساخت جمله فارسی و انگلیسی (رشته مترجمی زبان انگلیسی)، لطف‌الله یارمحمدی، تهران: دانشگاه پیام نور
آموزش تلفظ انگلیسی در قالب صوت‌شناسی گشتاری، لطف‌الله یارمحمدی و غلامرضا پوراعتدال، تهران: سمت
بررسی مقابله‌ای زبان فارسی و انگلیسی: واژگان، آواشناسی و نحو، لطف‌الله یارمحمدی، تهران: دانشگاه پیام نور
درآمدی به آواشناسی، لطف‌الله یارمحمدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
آموزش مواد به بزرگسالان، لطف‌الله یارمحمدی
فرهنگ بسامدی کامپیوتری زبان فارسی، لطف‌الله یارمحمدی
بررسی مسائل دستوری و واژگانی زبان فارسی

و…